Fraternidad-Muprespa Junta directiva

XUNTA DIRECTIVA

De acordo co disposto no Real decreto 1993/1995 do 7 de decembro, son órganos de goberno a Xunta Xeral e a Xunta Directiva.

 

A Xunta Directiva de Fraternidad-Muprespa componse de ata dezasete membros, representantes das empresas asociadas, incluído un representante dos traballadores.

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 18/06/2021

D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.


D. Jesús Fernández de la Vega Sanz

REPSOL S.A.


D. Bartolomé Lora Toro

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)


D. Juan Manuel Ruiz Santana

CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN


Dª. Paloma Mercedes López-Izquierdo Botín 

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. (TRAGSA)


D. Joseba Arano Echebarría

CALIDAD PASCUAL, S.A.U


D. Francisco Javier Mota Martínez

CEMEX ESPAÑA, S. A.


Dª. Luisa Montes Pérez

C.S. DE LA COMISION OBRERA NACIONAL DE CATALUÑA


D. Germán Medina Carrillo

ENDESA, S.A.


D. Leopoldo Álvarez Martín

SERVICIOS, PERSONAS Y SALUD, S.L.U.


D. Ángel Fernández Sánchez

IBERIA L.A.E. OPERADORA S.A.U.


D. José Mª García Tomás

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL


D. Vicente Camarena Miñana

RENFE OPERADORA


Dª. Irene Rico Quiroga

VERSA ASESORES, S.L.


Dª María Trinidad Cuesta Fernández

BODEGAS FARIÑA, S.L.


D. José Luis Alonso Morales

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.

 


Pendente de designar representante pola empresa

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.


D. Rafael López Cantero

FRATERNIDAD-MUPRESPA.

 

Para os membros desta Xunta Directiva e órganos de participación, cómpre indicar que non perciben retribución ningunha, unicamente de forma excepcional perciben unha compensación pola asistencia ás reunións da Xunta Directiva, establecida de acordo co disposto na Orde TIN/246/2010, do 4 de febreiro. Para o ano 2018 a súa contía é de 676,45 euros brutos, por asistencia a reunión.