Empresa

Dende un enfoque económico entendemos a empresa como o conxunto de recursos materiais e humanos orientada á produción de bens e servizos, destinados á súa venda no mercado, coa finalidade de obter un beneficio.
Para os efectos da Seguridade Social consideramos a empresa como toda persoa natural ou xurídica, pública ou privada, por cuxa conta traballan as persoas incluídas no campo de aplicación de calquera Réxime de Seguridade Social, estando estes traballadores suxeitos ao seu poder de dirección e organización.

Noticias

General

Fraternidad-Muprespa, un ano máis invítao a descargar os calendarios laborais para o próximo 2022 , correspondentes ás dezasete comunidades autónomas e ás Cidades de Ceuta e Melilla, que poñemos á súa disposición nas catro linguas oficiais. Estes calendarios son totalmente personalizables , con horarios de inverno e de verán, o ...