Fraternidad-Muprespa Certificación Medio Ambiente: 14001

Medio Ambiente: 14001 y EMAS

A Dirección de Fraternidad-Muprespa está plenamente concienciada da importancia que ten a preservación do medio ambiente, dos recursos naturais e da necesaria diminución do impacto da nosa actividade na nosa contorna. Como mostra deste compromiso e dedicación, se presenta a Política de Medio ambiente de Fraternidad-Muprespa.

Fraternidad-Muprespa conta con dous Sistema de Xestión Ambiental (SGA) certificados que foron outorgados pola Asociación Española de Normalización e Certificación AENOR.

O primeiro SGA foi outorgado pola Asociación Española de Normalización e Certificación, AENOR, en decembro de 2005 e renovado recentemente de acordo coa norma UNE-ISO 14001:2015 e constitúe, xunto co Sistema de Xestión de Calidade (SGC), certificado tamén na norma UNE-ISO 14001:2015, un Sistema de Xestión Integrado, certificado así mesmo por AENOR. Ambos os dous sistemas encóntranse plenamente integrados e comparten procedementos comúns e ciclos de auditorías. O ámbito deste SGA é o dos Sistemas de Información que dan soporte ás actividades de: Xestión de Infraestruturas Informáticas e de Telecomunicacións. Deseño, desenvolvemento e posta en produción de aplicacións informáticas en tecnoloxías da información e Centro de Atención a Usuarios, prestados pola Subdirección Xeral de Sistemas e de Información a Fraternidad-Muprespa, segundo a vixente declaración de aplicabilidade que se realizan na sede central (praza de Cánovas del Castillo, Madrid) e no edificio Sienna (avda. Severo Ochoa, Alcobendas). Este SGA foi estendido e ampliado de acordo co Regulamento EMAS, o que conseguiu este certificado.

O segundo SGA foi outorgado en febreiro do 2013, Fraternidad-Muprespa acreditou o Sistema de Xestión Ambiental de dous dos seus centros asistenciais, Burgos e Vitoria, cuxo ámbito é "Os servizos asociados á cobertura das Continxencias Profesionais e Continxencias Comúns do paciente afiliado". No 2018 xa son 61 centros certificados e progresivamente estenderase á rede de centros da Mutua. Deste xeito, Fraternidad-Muprespa contribúe á sustentabilidade do medio ambiente e da sociedade en xeral.

Sistemas de información

AENOR ISO 14001IQ NET CERTIFICADO 14001

Centros Asistenciais

AENOR ISO 14001