Fraternidad-Muprespa Junta directiva

Junta Directiva

D'acord amb el que disposa el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, són òrgans de govern la Junta General i la Junta Directiva.

 

La Junta Directiva de Fraternidad-Muprespa es compon de fins a disset membres, representants de les empreses associades, inclòs un representant dels treballadors.

 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 05/10/2021

Sr. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.


Sr. Bartolomé Lora Toro

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)


Sr. Jesús Fernández de la Vega Sanz

REPSOL S.A.


Sr. Juan Manuel Ruiz Santana

CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN


Sra. Paloma Mercedes López-Izquierdo Botín

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. (TRAGSA)


Pendent de designar representant per l’empresa

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.


Sr. José Luis Alonso Morales 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.


Sr. Joseba Arano Echebarría

CALIDAD PASCUAL, S.A.U.


Sr. José Mª García Tomás

REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL


Sra. Luisa Montes Pérez

C.S. DE LA COMISION OBRERA NACIONAL DE CATALUÑA


Sr. Ángel Fernández Sánchez

IBERIA L.A.E. OPERADORA, S.A.U.


Sr. Germán Medina Carrillo

ENDESA, S.A.


Sr. Francisco Javier Mota Martínez

CEMEX ESPAÑA, S. A.


Sr. Vicente Camarena Miñana

RENFE OPERADORA


Sr. Leopoldo Álvarez Martín

SERVICIOS, PERSONAS Y SALUD, S.L.U.


Sra. Irene Rico Quiroga

VERSA ASESORES, S.L.


Sra. María Trinidad Cuesta Fernández

BODEGAS FARIÑA, S.L.


Sra. Carmen Bustos de la Torre

SOULSIGHT DESIGN STRATEGY S.L.


Sr. Rafael Pérez Cantero

FRATERNIDAD-MUPRESPA.

 

Per als membres d'aquesta Junta Directiva i els òrgans de participació cal indicar que no perceben cap retribució, únicament de manera excepcional perceben una compensació per assistir a les reunions de la Junta Directiva, establerta d'acord amb el que disposa l'Ordre TIN/246/2010, de 4 de febrer. Per a l'any 2018 la seva quantia és de 676,45 euros bruts per assistència a reunió.

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 0